Řešitelský tým

doc. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.

Vedoucí projektu

Ing. David Neckář

Věcný manažer projektu

Mgr. Magdalena Grolichová

Finanční manažerka projektu

JUDr. Lucia Kováčová

Asistentka projektu
Metodici:
Mgr. Petra Georgala
doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.
doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.
JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.
prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D.
Lektoři:
doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA
RNDr. Eva Janouškovcová, Ph.D.
Mgr. Ing. Jiří Jaroš
JUDr. Pavel Koukal, Ph.D.
JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.