Ochrana, transfer a uplatnění výsledků VaV
na národní a mezinárodní úrovni

Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/20.0014
Období řešení: 9/2011 - 8/2014
Programový rámec / typ projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (VK) - 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
Fakulta/Pracoviště MU: Právnická fakulta
Řešitel na MU: doc. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.
Realizační tým: Ing. David Neckář, Mgr. Magdalena Grolichová, JUDr. Lucia Kováčová
Webové stránky projektu: http://transfer.law.muni.cz/

Základním cílem projektu je vybudování plně funkční platformy, která bude umožňovat budování sítí spolupracujících subjektů a celých týmů ve výzkumu a vývoji (dále jen "VaV"), a to jak na národní, tak na mezinárodní úrovni na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Tato platforma bude umožňovat aktivní vyhledávání nových a správu stávajících kontaktů v rámci projektů VaV, kde inherentním komplementem bude vysílání vlastních pracovníků VaV do zahraničí a přijímání zahraničních pracovníků. Součástí této platformy budou vybudované metodiky umožňující akademickým pracovníkům transparentní zapojení se do VaV týmů - a to s nadnárodními přesahy. Nedílnou součástí projektu je vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje v oblasti řízení výzkumu, šíření výsledků vědy, transferu technologií a ochraně, ohodnocování a správě duševního vlastnictví. V těchto oblastech bude intenzivně, kromě samotných partnerů projektu, využíváno také spolupráce s Centrem pro transfer technologií Masarykovy univerzit.